1. Missie

De missie van VC Lennik Dames VZW is het aanbieden van een kwalitatief hoogstaand scala van
volleybalmogelijkheden voor meisjes en dames voor ieder niveau en in een aangename, familiale sfeer.

2. Visie

VC Lennik Dames VZW streeft kwaliteit en plezier na in alle aspecten van de werking (sportief, bestuurlijk, menselijke verhoudingen, …). Alle geledingen (bestuur, ploegverantwoordelijken, trainers, speelsters, …) moeten ervan overtuigd zijn/worden dat alleen een kwalitatieve benadering een garantie is op een duurzaam succes.

Naast de kwalitatieve benadering, mogen we ook het hebben en maken van plezier niet uit het oog verliezen. Daarom hechten we veel belang aan het sociale gebeuren. Onze club moet een plaats worden/zijn waar jongeren zich goed voelen onder en met mekaar, een plaats waar ze vrienden ontmoeten (en wellicht maken voor het leven).
Onze club wil bovenal garant staan voor een kwalitatieve jeugdopleiding. De middelen om aan deze
kwaliteit te voldoen, zijn:

 • Het aanbieden van doelgerichte trainingen gegeven door een gemotiveerde, enthousiaste trainer
  met de nodige kennis van zaken (we streven naar gediplomeerde trainers)
 • Het aanbieden van een voldoende trainingsfrequentie: er wordt gestreefd naar 2 trainingen per
  week vanaf de leeftijdscategorie U11

De club vervult een sterk pedagogische functie:

 • Enerzijds wil VC Lennik Dames VZW via de algemene gedragscode de jongeren aanzetten tot een
  gedisciplineerde houding tegenover de sport, zichzelf, trainer, medespelers, bestuursleden,
  medewerkers, supporters, scheidsrechters en tegenstanders
 • Anderzijds verwachten wij van de trainer een voorbeeldfunctie naar de jongeren toe en dat deze bij
  ongepast gedrag van de jongere op een geschikte manier optreedt

VC Lennik Dames VZW is geen ‘Volleybalfabriek’ maar een ‘Volleybalschool. Het is nooit de bedoeling om
afgewerkte volleybalproducten af te leveren, maar wel om jongeren te begeleiden in hun ontwikkeling.

Het groepsgevoel binnen VC Lennik Dames VZW wordt (binnen realistische verwachtingen) zoveel mogelijk bevorderd, zodat iedereen zich betrokken voelt bij het geheel en niet alleen bij de eigen ploeg.

VC Lennik Dames VZW wil deze kwaliteit en dit groepsgevoel realiseren in een aangename sfeer. Alhoewel inzet, discipline en engagement belangrijk zijn, moet terzelfdertijd iedereen zich goed voelen binnen de club. Daardoor is het belangrijk dat iedereen bijdraagt tot het creëren van een goede sfeer waardoor volleybal echt genieten wordt.

Een positieve uitstraling (sportiviteit, fair-play, …) draagt bij tot een positief imago van de club naar de buitenwereld toe.

VC Lennik Dames VZW wil een brede waaier aan volleybalmogelijkheden aanbieden: van initiatie over jeugdwerking naar competitiesport tot recreatie.

Op al deze niveaus is en blijft volleybal een ploegsport. Dit betekent dat men zich inzet voor de ploeg. De keuze voor één van de mogelijkheden is niet zonder gevolgen: hoe hoger het niveau, hoe groter het engagement.

Het bestuur van VC Lennik Dames VZW engageert zich om steeds binnen de beschikbare financiële middelen te blijven werken zodat een duurzame toekomst voor de club gegarandeerd blijft.

Uiteraard vinden we de prestaties van onze spelers en speelsters tijdens wedstrijden belangrijk. Toch willen we stellen dat in de normale competitie het resultaat ondergeschikt is aan de prestatie. Daarom ook krijgt iedereen die voldoende aanwezig is op de trainingen (en uiteraard de juiste inzet en motivatie toont) ook speelkansen. In de bekercompetitie is de afspraak dat we steeds voor het resultaat gaan. Dit houdt in dat we een selectie maken van spelers/speelsters met het beste niveau (dus ook van een eventuele lagere leeftijdscategorie) en voor winst gaan. Hoe je het draait of keert: resultaten blijven belangrijk voor het voortbestaan van een club! Onze seniorploegen gaan vanzelfsprekend altijd voor winst, zowel in de reguliere competitie als in de bekercompetitie.

Iedereen die wil volleyballen is welkom in de club, op voorwaarde dat de speelster zich houdt aan de opgestelde gedragscode en een gemotiveerde houding vertoont.